Skärgårdscentrum Korpoström

Hantverkstaden gör gula tändnarcisser

SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM

Lördag 6.4 kl. 11-14
Hantverkstaden gör gula tändnarcisser av ägglådor och stearin: Välkommen med! Café öppet.

 

VAR?

Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmvägen 832, 21720 Korpoström

 

 

Pro Korpo rf - Pro Korppoo ry