Nomad Home

Försäljningsutställning av handknutna mattor från Marocko

Nomad Home: Försäljningsutställning av handknutna mattor från Marocko

NÄR?

Lö 6.10 kl. 12-16

VAR?

Handelsmansvägen 8, Korpo

KONTAKT

Info/ tied. Minna Österlund 050-304 8403
shop@nomadhome.fi
Pro Korpo rf - Pro Korppoo ry