Hantverkstaden

Vi gör örhängen 6.7 kl. 11-13

Hantverkstaden

Hantverkarstaden öppen. Vi tovar och gör tändrosor.

NÄR?

Lö 2.11 2019 kl. 11-13

VAR?

Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmvägen 832, 21720 Korpoström

Ingång till Hantverkstaden från övre sidan av byggnaden (från vägsidan)

KONTAKT

Laura Nilson Tel 040-56 65 494

Bitte Henriksson Tel. 040-09 97 913

 

 

 

Pro Korpo rf - Pro Korppoo ry | Webmaster: Skärgårds Reklam