Hantverkstaden

Vi gör bivaxdukar lö 2.2 2019 kl. 11-14

Hantverkstaden

Hantverkarstaden öppen. Vi gör bivaxdukar. Ta med tygbit för vaxduk. Materialkostnader 2 €.

NÄR?

Lö 2.2 2019 kl. 11-14

VAR?

Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmvägen 832, 21720 Korpoström

Ingång till Hantverkstaden från övre sidan av byggnaden (från vägsidan)

KONTAKT

Laura Nilson Tel 040-56 65 494

Bitte Henriksson Tel. 040-09 97 913

 

 

 

Pro Korpo rf - Pro Korppoo ry