Bort med plast!

infotillfälle om plast och plastavfall i Korpo Handel

Bort med plast!

Tillsammans med skärgårdshavets grundskola och Sydvästra Finlands avfallstjänst vill vi informera och uppmana om hur man skall handskas med plast och plastavfall.

NÄR?

Lö 4.5 kl. 10-13

VAR?

K-market Korpo Handel, Handelsmansvägen 2 21710 Korpo

KONTAKT

Pro Korpo rf - Pro Korppoo ry | Webmaster: Skärgårds Reklam